Dokumentowa forma czynności prawnej
Dokumentowa forma czynności prawnej pozwala na wywołanie określonych skutków prawnych bez skomplikowanych procedur – pod pewnymi warunkami.