Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy

Do Polski, w związku z wojną na Wschodzie, uciekają miliony osób. Poszukują tu schronienia na bliżej nieokreślony czas. Prawdopodobnie wielu z nich będzie chciało znaleźć pracę. Jak wygląda obecnie zatrudnienie uchodźców z Ukrainy?

Ekspresowa ustawa

Zaledwie w kilka dni przygotowano projekt ustawy regulującej kwestie dotyczące uchodźców z Ukrainy. Trafiła ona z Sejmu do Senatu, gdzie zaproponowano do niej kilkanaście poprawek. Po ponownym głosowaniu w Sejmie ustawę uchwalono i w związku z tym przekazano do podpisu prezydenta. Ten niezwłocznie sygnował dokument, który trafił już do Dziennika Ustaw.

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy

Nowe przepisy zakładają, że zatrudnienie uchodźców z Ukrainy nie wymaga dopełnienia wielu formalności. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od powierzenia im pracy, podmiot powierzający zawiadomi właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Może to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który można znaleźć pod adresem praca.gov.pl. Ważne, że obywatel Ukrainy musi przebywać w Polsce legalnie lub jego pobyt uznano za legalny.

Uznanie pobytu za legalny

Pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku, jeśli dany obywatel Ukrainy legalnie wjechał do Polski od 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Pozostałe formalności

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie lub ich pobyt uznano za legalny, powinni uzyskać numer PESEL. To konieczne choćby pod kątem otworzenia rachunku bankowego, korzystania z publicznej opieki zdrowotnej czy rozliczeń z urzędem skarbowym lub ZUS przy zatrudnieniu.

Przeczytaj więcej na naszym blogu!

Tekst: Patryk Szulc / Foto: Pixabay.com

#

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.