Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy
Do Polski, w związku z wojną na Wschodzie, uciekają miliony osób. Poszukują tu schronienia na bliżej nieokreślony czas. Prawdopodobnie wielu […]