Nowy Ład. ZUS od wynagrodzenia członka zarządu

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje tzw. „Nowy Ład”. Znalazły się w nim przepisy zmieniające ZUS od wynagrodzenia członka zarządu spółki z o. o., sprawującego tę funkcję na podstawie powołania.

Podstawa wykonywania funkcji członka zarządu

Członek zarządu może wykonywać tę funkcję na różnych podstawach. Popularne rozwiązania to klasyczna umowa o pracę lub kontrakt menadżerski. Rodzą one obowiązki na gruncie podatkowym i ubezpieczeniowym typowe dla tych stosunków. Istnieje jeszcze trzecia opcja, to powołanie członka zarządu. Dokonuje się tego w samej umowie spółki z o. o. lub uchwałą zgromadzenia wspólników.

ZUS od wynagrodzenia członka zarządu – do końca 2021 roku

Do końca 2021 roku wynagrodzenie członka zarządu wykonującego funkcję z powołania objęte było jedynie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Stawka wynosiła 17% lub w 32% w drugim progu podatkowym. Taka podstawa nie stanowiła natomiast samodzielnego tytułu do ubezpieczenia, tj. składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W związku z wejściem w życie tzw. „Nowego Ładu”, sytuacja wyraźnie się zmieniła.

ZUS od wynagrodzenia członka zarządu – od początku 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku powołanie członka zarządu rodzi już nie tylko obowiązek podatkowy. Pojawił się także ubezpieczeniowy – na gruncie ubezpieczenia zdrowotnego. Zwiększyło to łączne obciążenie o dodatkowe 9%.

Wnioski

Z jednej strony dodatkowe opłaty ograniczyły korzyści płynące z powołania jako podstawy wykonywania funkcji członka zarządu. Z drugiej strony zapewnia teraz podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, co wcześniej nie było możliwe.

Przeczytaj więcej na naszym blogu!

Tekst: Patryk Szulc / Foto: Pexels.com

#

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.